محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

پودرها و موادبندکشی

9 نتیجه

جدولی  لیست 

 • پودر سخت کننده رویه بتن بازالت دار 200 گرمی

  پودر سخت کننده رویه بتن بازالت دار 200 گرمی‎

  قیمت: ‎50,000 تومان قیمت عمده تا: ‎40,000 تومان
 • پودر بندکشی رنگی

  پودر بندکشی رنگی‎

  قیمت: ‎24,000 تومان قیمت عمده تا: ‎17,500 تومان
 • پودر بندکشی سفید

  پودر بندکشی سفید‎

  قیمت: ‎20,000 تومان قیمت عمده تا: ‎15,000 تومان
 • پودر سخت کننده رویه بتن بازالت دار 300 گرمی

  پودر سخت کننده رویه بتن بازالت دار 300 گرمی‎

  قیمت: ‎60,000 تومان قیمت عمده تا: ‎48,000 تومان
 • پودر سخت کننده رویه بتن بازالت دار 100 گرمی

  پودر سخت کننده رویه بتن بازالت دار 100 گرمی‎

  قیمت: ‎40,000 تومان قیمت عمده تا: ‎32,000 تومان
 • پودر بند کشی 5 کیلویی

  پودر بند کشی 5 کیلویی‎

  قیمت: ‎18,000 تومان قیمت عمده تا: ‎15,000 تومان
 • پودر سخت کننده رویه بتن300-دارای تنوع رنگ

  پودر سخت کننده رویه بتن300-دارای تنوع رنگ‎

  قیمت: ‎62,000 تومان قیمت عمده تا: ‎46,000 تومان
 • پودر سخت کننده رویه بتن200-دارای تنوع رنگ

  پودر سخت کننده رویه بتن200-دارای تنوع رنگ‎

  قیمت: ‎58,000 تومان قیمت عمده تا: ‎43,000 تومان
 • پودر سخت کننده رویه بتن100-دارای تنوع رنگ

  پودر سخت کننده رویه بتن100-دارای تنوع رنگ‎

  قیمت: ‎54,000 تومان قیمت عمده تا: ‎40,000 تومان

9 نتیجه

جدولی  لیست 

بارگزاری محصولات ...