محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

بدون آنتن

22 نتیجه

جدولی  لیست 

 • رادیو وایرلس میکروتیک NetMetal 5

  رادیو وایرلس میکروتیک NetMetal 5‎

  قیمت: ‎591,000 تومان
 • رادیو وایرلس میکروتیک GrooveA 52HPn

  رادیو وایرلس میکروتیک GrooveA 52HPn‎

  قیمت: ‎279,000 تومان
 • MikroTik SXT HG5

  MikroTik SXT HG5‎

  قیمت: ‎325,000 تومان
 • MikroTik Groove 52HPn

  MikroTik Groove 52HPn‎

  قیمت: ‎211,000 تومان
 • MikroTik Metal 5SHPn

  MikroTik Metal 5SHPn‎

  قیمت: ‎351,000 تومان
 • رادیو میکروون مدل MW5009

  رادیو میکروون مدل MW5009‎

  قیمت: ‎3,817,000 تومان
 • رادیو وایرلس میکروتیک NetMetal 5

  رادیو وایرلس میکروتیک NetMetal 5‎

  قیمت: ‎531,000 تومان
 • رادیو وایرلس میکروتیک Base Box 5

  رادیو وایرلس میکروتیک Base Box 5‎

  قیمت: ‎315,000 تومان
 • رادیو میکروون مدل MW5000

  رادیو میکروون مدل MW5000‎

  قیمت: ‎1,483,000 تومان
 • رادیو میکروون مدل MW5002D

  رادیو میکروون مدل MW5002D‎

  قیمت: ‎1,113,000 تومان
 • رادیو میکروون مدل MW5003D

  رادیو میکروون مدل MW5003D‎

  قیمت: ‎1,164,000 تومان
 • رادیو میکروون مدل MW6000N

  رادیو میکروون مدل MW6000N‎

  قیمت: ‎2,013,000 تومان
 • رادیو میکروون مدل MW5001D

  رادیو میکروون مدل MW5001D‎

  قیمت: ‎1,060,000 تومان
 • رادیو میکروون مدل MW5008D

  رادیو میکروون مدل MW5008D‎

  قیمت: ‎2,967,000 تومان
 • رادیو میکروون مدل MW5005D

  رادیو میکروون مدل MW5005D‎

  قیمت: ‎2,545,000 تومان
 • رادیو میکروون مدل MW5006

  رادیو میکروون مدل MW5006‎

  قیمت: ‎3,022,000 تومان
 • رادیو میکروون مدل MW5004D

  رادیو میکروون مدل MW5004D‎

  قیمت: ‎1,377,000 تومان
 • رادیو میکروون مدل MW6800N

  رادیو میکروون مدل MW6800N‎

  قیمت: ‎2,267,000 تومان
 • رادیو میکروون مدل MW5000PRO

  رادیو میکروون مدل MW5000PRO‎

  قیمت: ‎1,591,000 تومان
 • رادیو میکروون مدل MW5007D

  رادیو میکروون مدل MW5007D‎

  قیمت: ‎2,545,000 تومان

22 نتیجه

جدولی  لیست 

بارگزاری محصولات ...
1