محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

دستگاه های صنعتی

13 نتیجه

جدولی  لیست 

 • حرارت سنج لیزری TES تایوان مدل 1327

  حرارت سنج لیزری TES تایوان مدل 1327‎

  قیمت: ‎320,000 تومان
 • متر لیزری 120 متری مدل BD26 تروتک آلمان

  متر لیزری 120 متری مدل BD26 تروتک آلمان‎

  قیمت: ‎699,000 تومان
 • دستگاه اندازه گیری دمای نقطه شبنم مدل BP25 تروتک آلمان

  دستگاه اندازه گیری دمای نقطه شبنم مدل BP25 تروتک آلمان‎

  قیمت: ‎335,000 تومان
 • ثبت کننده دما و رطوبت مدل BL30 تروتک آلمان

  ثبت کننده دما و رطوبت مدل BL30 تروتک آلمان‎

  قیمت: ‎479,000 تومان
 • متر لیزری 60 متری مدل BD20 تروتک آلمان

  متر لیزری 60 متری مدل BD20 تروتک آلمان‎

  قیمت: ‎330,000 تومان
 • باد سنج مدل BA06 تروتک آلمان

  باد سنج مدل BA06 تروتک آلمان‎

  قیمت: ‎359,000 تومان
 • ضخامت سنج لایه ای رنگ مدل BB25 تروتک آلمان

  ضخامت سنج لایه ای رنگ مدل BB25 تروتک آلمان‎

  قیمت: ‎1,592,000 تومان
 • دستگاه انداز ه گیری شدت نور مدل BF06 تروتک آلمان (Trotec)

  دستگاه انداز ه گیری شدت نور مدل BF06 تروتک آلمان (Trotec)‎

  قیمت: ‎251,000 تومان
 • ویدئو اسکوپ مدل BO21 تروتک آلمان

  ویدئو اسکوپ مدل BO21 تروتک آلمان‎

  قیمت: ‎779,000 تومان
 • دستگاه سنجش میزان صدا مدل BS06 تروتک آلمان

  دستگاه سنجش میزان صدا مدل BS06 تروتک آلمان‎

  قیمت: ‎195,000 تومان
 • دماسنج لیزری مدل BP21 تروتک آلمان

  دماسنج لیزری مدل BP21 تروتک آلمان‎

  قیمت: ‎391,000 تومان
 • دستگاه ثبات میزان CO2 مدل BZ30 تروتک آلمان (Trotec)

  دستگاه ثبات میزان CO2 مدل BZ30 تروتک آلمان (Trotec)‎

  قیمت: ‎1,007,000 تومان
 • دستگاه ثبات میزان CO2 مدل BG20 تروتک آلمان (Trotec)

  دستگاه ثبات میزان CO2 مدل BG20 تروتک آلمان (Trotec)‎

  قیمت: ‎1,119,000 تومان

13 نتیجه

جدولی  لیست 

بارگزاری محصولات ...