محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

آجیل و خشکبار

آیتم‌های 1 تا 24 از مجموع 38 نتیجه

 1. 1
 2. 2

جدولی  لیست 

 • پسته احمد آقایی یک کیلویی

  پسته احمد آقایی یک کیلویی‎

  قیمت: ‎35,000 تومان
 • پسته کله قوچی یک کیلویی

  پسته کله قوچی یک کیلویی‎

  قیمت: ‎38,000 تومان
 • پسته فندقی یک کیلویی

  پسته فندقی یک کیلویی‎

  قیمت: ‎33,000 تومان
 • پسته اکبری یک کیلویی

  پسته اکبری یک کیلویی‎

  قیمت: ‎40,000 تومان
 • بادام زمینی نمکی 40 گرم لپ تو

  بادام زمینی نمکی 40 گرم لپ تو‎

  قیمت: ‎1,000 تومان قیمت عمده تا: ‎850 تومان
 • پسته 25 گرم لپ تو

  پسته 25 گرم لپ تو‎

  قیمت: ‎2,000 تومان
 • آجیل مخلوط 40 گرم زرلی

  آجیل مخلوط 40 گرم زرلی‎

  قیمت: ‎3,000 تومان
 • تخمه دور سفید 120 گرم لپ تو

  تخمه دور سفید 120 گرم لپ تو‎

  قیمت: ‎2,000 تومان
 • آلبالو خشک 35 گرم زرلی

  آلبالو خشک 35 گرم زرلی‎

  قیمت: ‎1,000 تومان
 • مغز تخمه فلفلی 40 گرم لپ تو

  مغز تخمه فلفلی 40 گرم لپ تو‎

  قیمت: ‎1,000 تومان
 • بادام زمینی فلفلی 40 گرم لپ تو

  بادام زمینی فلفلی 40 گرم لپ تو‎

  قیمت: ‎1,000 تومان
 • بادام زمینی سرکه ای 40 گرم لپ تو

  بادام زمینی سرکه ای 40 گرم لپ تو‎

  قیمت: ‎1,000 تومان
 • تخمه دور سفید 55 گرم لپ تو

  تخمه دور سفید 55 گرم لپ تو‎

  قیمت: ‎1,000 تومان
 • بادام زمینی نمکی 20 گرم لپ تو

  بادام زمینی نمکی 20 گرم لپ تو‎

  قیمت: ‎500 تومان
 • بادام زمینی نمکی 40 گرم زرلی

  بادام زمینی نمکی 40 گرم زرلی‎

  قیمت: ‎1,000 تومان
 • بادام زمینی فلفلی 20 گرم لپ تو

  بادام زمینی فلفلی 20 گرم لپ تو‎

  قیمت: ‎500 تومان
 • مغز تخمه فلفلی 20 گرم لپ تو

  مغز تخمه فلفلی 20 گرم لپ تو‎

  قیمت: ‎500 تومان
 • پسته 40 گرم لپ تو

  پسته 40 گرم لپ تو‎

  قیمت: ‎3,000 تومان
 • مغز تخمه نمکی 20 گرم لپ تو

  مغز تخمه نمکی 20 گرم لپ تو‎

  قیمت: ‎500 تومان
 • مغز تخمه نمکی 40 گرم زرلی

  مغز تخمه نمکی 40 گرم زرلی‎

  قیمت: ‎1,000 تومان
 • بادام زمینی سرکه ای 20 گرم لپ تو

  بادام زمینی سرکه ای 20 گرم لپ تو‎

  قیمت: ‎500 تومان

آیتم‌های 1 تا 24 از مجموع 38 نتیجه

 1. 1
 2. 2

جدولی  لیست 

لطفاً صبر کنید... بارگزاری محصولات ...
1