همه دسته بندی ها
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

ابزارهای کارگاهی

58 نتیجه

 1. 1
 2. 2
 3. 3

جدولی  لیست 

 • کمپرسور نوو ایر ایتالیا سری جولی ۱۸۰ لیتر

  کمپرسور نوو ایر ایتالیا سری جولی ۱۸۰ لیتر‎

  قیمت: ‎1,875,800 تومان
 • کمپرسور نوو ایر ایتالیا سری مینی ۱۸۰ لیتر

  کمپرسور نوو ایر ایتالیا سری مینی ۱۸۰ لیتر‎

  قیمت: ‎1,269,500 تومان
 • جک پالت تمام دستی

  جک پالت تمام دستی‎

  قیمت: ‎7,000,000 تومان
 • باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی صفحه 50*50 مدل DAND

  باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی صفحه 50*50 مدل DAND‎

  قیمت: ‎2,550,000 تومان
 • باسکول صنعتی 5000 کیلو گرمی مدل ATM

  باسکول صنعتی 5000 کیلو گرمی مدل ATM ‎

  قیمت: ‎9,600,000 تومان
 • چند کاره شارژر، کمپرسور نوو ایر ایتالیا سری آوانتی

  چند کاره شارژر، کمپرسور نوو ایر ایتالیا سری آوانتی‎

  قیمت: ‎2,249,100 تومان
 • باسکول 500 کیلو گرمی صفحه 70*70 مدل ATM

  باسکول 500 کیلو گرمی صفحه 70*70 مدل ATM ‎

  قیمت: ‎4,350,000 تومان
 • کمپرسور نوو ایر ایتالیا سری سوپر اسکیورل ۲۲۰ لیتر

  کمپرسور نوو ایر ایتالیا سری سوپر اسکیورل ۲۲۰ لیتر‎

  قیمت: ‎2,805,100 تومان
 • باسکول صنعتی 3000 کیلو گرمی مدل ATM

  باسکول صنعتی 3000 کیلو گرمی مدل ATM ‎

  قیمت: ‎9,000,000 تومان
 • کمپرسور نوو ایر ایتالیا سری سیمپلی ۱۸۰ لیتری

  کمپرسور نوو ایر ایتالیا سری سیمپلی ۱۸۰ لیتری‎

  قیمت: ‎1,354,500 تومان
 • کمپرسور نوو ایر ایتالیا سری اسکیورل ۱۸۰ لیتر

  کمپرسور نوو ایر ایتالیا سری اسکیورل ۱۸۰ لیتر‎

  قیمت: ‎2,425,500 تومان
 • باسکول لاشه کش

  باسکول لاشه کش‎

  قیمت: ‎6,650,000 تومان
 • باسکول صنعتی 500 کیلو گرمی مدل ATS

  باسکول صنعتی 500 کیلو گرمی مدل ATS ‎

  قیمت: ‎4,250,000 تومان
 • باسکول صفحه 100*100 تک لود سل ATM 1000 kg

  باسکول صفحه 100*100 تک لود سل ATM 1000 kg ‎

  قیمت: ‎4,500,000 تومان
 • باسکول صفحه 150*150 چهار لود سیل ATM 1000 kg

  باسکول صفحه 150*150 چهار لود سیل ATM 1000 kg ‎

  قیمت: ‎7,850,000 تومان
 • باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی مدل ATM

  باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی مدل ATM ‎

  قیمت: ‎4,200,000 تومان
 • باسکول صفحه 100*100 چهار لود سل ATM 1000 kg

  باسکول صفحه 100*100 چهار لود سل ATM 1000 kg ‎

  قیمت: ‎6,500,000 تومان
 • باسکول صنعتی 2000 کیلو گرمی مدل ATM

  باسکول صنعتی 2000 کیلو گرمی مدل ATM ‎

  قیمت: ‎8,400,000 تومان
 • باسکول صنعتی 500 کیلو گرمی مدل ATR

  باسکول صنعتی 500 کیلو گرمی مدل ATR‎

  قیمت: ‎6,150,000 تومان
 • باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی صفحه 50*50 مدل ATR

  باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی صفحه 50*50 مدل ATR ‎

  قیمت: ‎3,600,000 تومان
 • باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی صفحه 80*80 مدل ATR

  باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی صفحه 80*80 مدل ATR ‎

  قیمت: ‎6,000,000 تومان
 • باسکول صنعتی 1500 کیلو گرمی مدل ATR

  باسکول صنعتی 1500 کیلو گرمی مدل ATR‎

  قیمت: ‎6,800,000 تومان
 • باسکول میدانی

  باسکول میدانی ‎

  قیمت: ‎5,100,000 تومان
 • باسکول چرخدار 300 کیلو گرمی مدل ATS

  باسکول چرخدار 300 کیلو گرمی مدل ATS‎

  قیمت: ‎4,350,000 تومان

58 نتیجه

 1. 1
 2. 2
 3. 3

جدولی  لیست 

لطفاً صبر کنید... بارگزاری محصولات ...