همه دسته بندی ها
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

باسکول

30 نتیجه

 1. 1
 2. 2

جدولی  لیست 

 • باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی صفحه 50*50 مدل DAND

  باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی صفحه 50*50 مدل DAND‎

  قیمت: ‎2,550,000 تومان
 • باسکول صنعتی 5000 کیلو گرمی مدل ATM

  باسکول صنعتی 5000 کیلو گرمی مدل ATM ‎

  قیمت: ‎9,600,000 تومان
 • باسکول 500 کیلو گرمی صفحه 70*70 مدل ATM

  باسکول 500 کیلو گرمی صفحه 70*70 مدل ATM ‎

  قیمت: ‎4,350,000 تومان
 • باسکول صنعتی 3000 کیلو گرمی مدل ATM

  باسکول صنعتی 3000 کیلو گرمی مدل ATM ‎

  قیمت: ‎9,000,000 تومان
 • باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی مدل ATM

  باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی مدل ATM ‎

  قیمت: ‎4,200,000 تومان
 • باسکول صفحه 100*100 چهار لود سل ATM 1000 kg

  باسکول صفحه 100*100 چهار لود سل ATM 1000 kg ‎

  قیمت: ‎6,500,000 تومان
 • باسکول صنعتی 2000 کیلو گرمی مدل ATM

  باسکول صنعتی 2000 کیلو گرمی مدل ATM ‎

  قیمت: ‎8,400,000 تومان
 • باسکول لاشه کش

  باسکول لاشه کش‎

  قیمت: ‎6,650,000 تومان
 • باسکول صنعتی 500 کیلو گرمی مدل ATS

  باسکول صنعتی 500 کیلو گرمی مدل ATS ‎

  قیمت: ‎4,250,000 تومان
 • باسکول صفحه 100*100 تک لود سل ATM 1000 kg

  باسکول صفحه 100*100 تک لود سل ATM 1000 kg ‎

  قیمت: ‎4,500,000 تومان
 • باسکول صفحه 150*150 چهار لود سیل ATM 1000 kg

  باسکول صفحه 150*150 چهار لود سیل ATM 1000 kg ‎

  قیمت: ‎7,850,000 تومان
 • باسکول 500 کیلو گرمی صفحه 100*100 مدل ATM

  باسکول 500 کیلو گرمی صفحه 100*100 مدل ATM ‎

  قیمت: ‎4,500,000 تومان
 • باسکول صنعتی 500 کیلو گرمی مدل ATR

  باسکول صنعتی 500 کیلو گرمی مدل ATR‎

  قیمت: ‎6,150,000 تومان
 • باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی صفحه 50*50 مدل ATR

  باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی صفحه 50*50 مدل ATR ‎

  قیمت: ‎3,600,000 تومان
 • باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی صفحه 80*80 مدل ATR

  باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی صفحه 80*80 مدل ATR ‎

  قیمت: ‎6,000,000 تومان
 • باسکول صنعتی 1500 کیلو گرمی مدل ATR

  باسکول صنعتی 1500 کیلو گرمی مدل ATR‎

  قیمت: ‎6,800,000 تومان
 • باسکول میدانی

  باسکول میدانی ‎

  قیمت: ‎5,100,000 تومان
 • باسکول چرخدار 300 کیلو گرمی مدل ATS

  باسکول چرخدار 300 کیلو گرمی مدل ATS‎

  قیمت: ‎4,350,000 تومان
 • باسکول 3000 کیلوگرم چرخ دار پویا کنترل مدل P4LW-3000

  باسکول 3000 کیلوگرم چرخ دار پویا کنترل مدل P4LW-3000‎

  قیمت: ‎4,500,000 تومان
 • باسکول جرثقیل 1000 کیلوگرم Any Load مدل PCrane-1000

  باسکول جرثقیل 1000 کیلوگرم Any Load مدل PCrane-1000‎

  قیمت: ‎3,150,000 تومان
 • باسکول جرثقیل 5000 کیلوگرم Any Load مدل PCrane-5000

  باسکول جرثقیل 5000 کیلوگرم Any Load مدل PCrane-5000‎

  قیمت: ‎5,900,000 تومان
 • جک پالت باسکول دار 3000 کیلوگرم پویا کنترل مدل J3000

  جک پالت باسکول دار 3000 کیلوگرم پویا کنترل مدل J3000‎

  قیمت: ‎4,800,000 تومان
 • باسکول 2000 کیلوگرم چرخ دار پویا کنترل مدل P4LW-2000

  باسکول 2000 کیلوگرم چرخ دار پویا کنترل مدل P4LW-2000‎

  قیمت: ‎3,900,000 تومان
 • باسکول جرثقیل 3000 کیلوگرم Any Load مدل PCrane-3000

  باسکول جرثقیل 3000 کیلوگرم Any Load مدل PCrane-3000‎

  قیمت: ‎4,900,000 تومان

30 نتیجه

 1. 1
 2. 2

جدولی  لیست 

لطفاً صبر کنید... بارگزاری محصولات ...