محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

باسکول

آیتم‌های 1 تا 24 از مجموع 33 نتیجه

 1. 1
 2. 2

جدولی  لیست 

 • باسکول چرخدار 300 کیلو گرمی مدل ATS

  باسکول چرخدار 300 کیلو گرمی مدل ATS‎

  قیمت: ‎1,400,000 تومان
 • باسکول رومیزی 100 کیلو گرمی صفحه 50*50 مدل DAND

  باسکول رومیزی 100 کیلو گرمی صفحه 50*50 مدل DAND‎

  قیمت: ‎780,000 تومان
 • باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی صفحه 50*50 مدل ATR

  باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی صفحه 50*50 مدل ATR ‎

  قیمت: ‎1,150,000 تومان
 • باسکول 500 کیلو گرمی صفحه 70*70 مدل ATM

  باسکول 500 کیلو گرمی صفحه 70*70 مدل ATM ‎

  قیمت: ‎1,400,000 تومان
 • باسکول صنعتی 800 کیلو گرمی مدل ATM

  باسکول صنعتی 800 کیلو گرمی مدل ATM ‎

  قیمت: ‎1,450,000 تومان
 • باسکول رومیزی 100 کیلو گرمی مدل DAND

  باسکول رومیزی 100 کیلو گرمی مدل DAND‎

  قیمت: ‎750,000 تومان
 • باسکول میدانی

  باسکول میدانی ‎

  قیمت: ‎1,900,000 تومان
 • باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی صفحه 50*50 مدل DAND

  باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی صفحه 50*50 مدل DAND‎

  قیمت: ‎880,000 تومان
 • باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی مدل DAND

  باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی مدل DAND‎

  قیمت: ‎850,000 تومان
 • باسکول 500 کیلو گرمی صفحه 100*100 مدل ATM

  باسکول 500 کیلو گرمی صفحه 100*100 مدل ATM ‎

  قیمت: ‎1,600,000 تومان
 • باسکول صنعتی 1500 کیلو گرمی مدل ATR

  باسکول صنعتی 1500 کیلو گرمی مدل ATR‎

  قیمت: ‎2,250,000 تومان
 • باسکول قصابی

  باسکول قصابی‎

  قیمت: ‎700,000 تومان
 • باسکول چرخدار 500 کیلو گرمی مدل ATS

  باسکول چرخدار 500 کیلو گرمی مدل ATS‎

  قیمت: ‎1,500,000 تومان
 • باسکول لاشه کش

  باسکول لاشه کش‎

  قیمت: ‎3,150,000 تومان
 • باسکول صفحه 100*100 چهار لود سل ATM 1000 kg

  باسکول صفحه 100*100 چهار لود سل ATM 1000 kg ‎

  قیمت: ‎2,700,000 تومان
 • باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی مدل ATM

  باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی مدل ATM ‎

  قیمت: ‎1,300,000 تومان
 • باسکول صنعتی 500 کیلو گرمی مدل ATS

  باسکول صنعتی 500 کیلو گرمی مدل ATS ‎

  قیمت: ‎1,350,000 تومان
 • باسکول چرخدار 300 کیلو گرمی مدل ATS

  باسکول چرخدار 300 کیلو گرمی مدل ATS‎

  قیمت: ‎1,400,000 تومان
 • باسکول صفحه 150*150 چهار لود سیل ATM 1000 kg

  باسکول صفحه 150*150 چهار لود سیل ATM 1000 kg ‎

  قیمت: ‎2,900,000 تومان
 • باسکول صنعتی 5000 کیلو گرمی مدل ATM

  باسکول صنعتی 5000 کیلو گرمی مدل ATM ‎

  قیمت: ‎4,200,000 تومان
 • باسکول صنعتی 500 کیلو گرمی مدل ATR

  باسکول صنعتی 500 کیلو گرمی مدل ATR‎

  قیمت: ‎1,900,000 تومان
 • باسکول صفحه 100*100 تک لود سل ATM 1000 kg

  باسکول صفحه 100*100 تک لود سل ATM 1000 kg ‎

  قیمت: ‎1,700,000 تومان
 • باسکول صنعتی 2000 کیلو گرمی مدل ATM

  باسکول صنعتی 2000 کیلو گرمی مدل ATM ‎

  قیمت: ‎3,100,000 تومان
 • باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی صفحه 80*80 مدل ATR

  باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی صفحه 80*80 مدل ATR ‎

  قیمت: ‎1,850,000 تومان

آیتم‌های 1 تا 24 از مجموع 33 نتیجه

 1. 1
 2. 2

جدولی  لیست 

لطفاً صبر کنید... بارگزاری محصولات ...