محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

تجهیزات خدماتی

آیتم‌های 1 تا 24 از مجموع 67 نتیجه

 1. 1
 2. 2
 3. 3

جدولی  لیست 

 • میز پیک نیک فلزی با سایبان

  میز پیک نیک فلزی با سایبان ‎

  قیمت: ‎4,160,000 تومان قیمت عمده تا: ‎3,200,000 تومان
 • میز پیک نیک فلزی بدون سایبان

  میز پیک نیک فلزی بدون سایبان ‎

  قیمت: ‎1,274,000 تومان قیمت عمده تا: ‎980,000 تومان
 • ایستگاه اتوبوس با بیلبورد 6 متری

  ایستگاه اتوبوس با بیلبورد 6 متری ‎

  قیمت: ‎11,635,000 تومان قیمت عمده تا: ‎8,950,000 تومان
 • میز پیک نیک پایه فلزی دنا

  میز پیک نیک پایه فلزی دنا ‎

  قیمت: ‎1,521,000 تومان قیمت عمده تا: ‎1,170,000 تومان
 • گلدان چهارگوش بتنی سپهر

  گلدان چهارگوش بتنی سپهر‎

  قیمت: ‎780,000 تومان قیمت عمده تا: ‎600,000 تومان
 • سطل زباله چوبی چهارگوش

  سطل زباله چوبی چهارگوش‎

  قیمت: ‎513,500 تومان قیمت عمده تا: ‎395,000 تومان
 • نیمکت مارپیچ پایه بتنی

  نیمکت مارپیچ پایه بتنی‎

  قیمت: ‎1,820,000 تومان قیمت عمده تا: ‎1,400,000 تومان
 • نیمکت ساحلی نیم دایره پایه بتنی 12 نفره

  نیمکت ساحلی نیم دایره پایه بتنی 12 نفره‎

  قیمت: ‎1,625,000 تومان قیمت عمده تا: ‎1,250,000 تومان
 • فلاورباکس نیمکت وسط بدون پشتی

  فلاورباکس نیمکت وسط بدون پشتی‎

  قیمت: ‎1,755,000 تومان قیمت عمده تا: ‎1,350,000 تومان
 • نیمکت پایه چدنی با نشیمن چوب

  نیمکت پایه چدنی با نشیمن چوب‎

  قیمت: ‎1,157,000 تومان قیمت عمده تا: ‎890,000 تومان
 • نیمکت پایه فلزی صدرا با نشیمن چوب

  نیمکت پایه فلزی صدرا با نشیمن چوب‎

  قیمت: ‎500,500 تومان قیمت عمده تا: ‎385,000 تومان
 • نیمکت پایه فلزی آنتیک با نشیمن چوب

  نیمکت پایه فلزی آنتیک با نشیمن چوب‎

  قیمت: ‎611,000 تومان قیمت عمده تا: ‎470,000 تومان
 • نیمکت نیم دایره داخلی

  نیمکت نیم دایره داخلی ‎

  قیمت: ‎1,105,000 تومان قیمت عمده تا: ‎850,000 تومان
 • فلاورباکس گرد نیمکت دار 1600

  فلاورباکس گرد نیمکت دار 1600‎

  قیمت: ‎2,931,500 تومان قیمت عمده تا: ‎2,255,000 تومان
 • سطل زباله فلزی پایه بتنی درب دار

  سطل زباله فلزی پایه بتنی درب دار‎

  قیمت: ‎518,700 تومان قیمت عمده تا: ‎399,000 تومان
 • فلاورباکس گرد نیمکت دار1200

  فلاورباکس گرد نیمکت دار1200‎

  قیمت: ‎2,340,000 تومان قیمت عمده تا: ‎1,800,000 تومان
 • نیمکت پشتی دار دو طرف گلدان

  نیمکت پشتی دار دو طرف گلدان‎

  قیمت: ‎1,887,600 تومان قیمت عمده تا: ‎1,452,000 تومان
 • سطل زباله چهارگوش پایه بتنی سپهر

  سطل زباله چهارگوش پایه بتنی سپهر‎

  قیمت: ‎754,000 تومان قیمت عمده تا: ‎580,000 تومان
 • سطل زباله بتنی درب دار

  سطل زباله بتنی درب دار‎

  قیمت: ‎637,000 تومان قیمت عمده تا: ‎490,000 تومان
 • نیمکت وسط گلدان دار 12 نفره

  نیمکت وسط گلدان دار 12 نفره‎

  قیمت: ‎2,015,000 تومان قیمت عمده تا: ‎1,550,000 تومان
 • شهر بازی سه سرسره با تاب

  شهر بازی سه سرسره با تاب‎

  قیمت: ‎23,400,000 تومان قیمت عمده تا: ‎18,000,000 تومان
 • سطل زباله پایه بتنی متحرک

  سطل زباله پایه بتنی متحرک‎

  قیمت: ‎455,000 تومان قیمت عمده تا: ‎350,000 تومان
 • نیمکت ساحلی نیم دایره پایه بتنی 9 نفره

  نیمکت ساحلی نیم دایره پایه بتنی 9 نفره‎

  قیمت: ‎1,287,000 تومان قیمت عمده تا: ‎990,000 تومان
 • راه بند بتنی

  راه بند بتنی‎

  قیمت: ‎383,500 تومان قیمت عمده تا: ‎295,000 تومان

آیتم‌های 1 تا 24 از مجموع 67 نتیجه

 1. 1
 2. 2
 3. 3

جدولی  لیست 

لطفاً صبر کنید... بارگزاری محصولات ...