همه دسته بندی ها
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

تجهیزات خدماتی

آیتم‌های 1 تا 24 از مجموع 69 نتیجه

 1. 1
 2. 2
 3. 3

جدولی  لیست 

 • گلدان بتنی کاراب

  گلدان بتنی کاراب‎

  قیمت: ‎30,000 تومان
  pooyeshgaran karab
 • نیمکت ساحلی نیم دایره پایه بتنی 12 نفره

  نیمکت ساحلی نیم دایره پایه بتنی 12 نفره‎

  قیمت: ‎3,955,000 تومان قیمت عمده تا: ‎1,250,000 تومان
  مبلمان شهری اسفهلانی
 • گلدان چهارگوش بتنی سپهر

  گلدان چهارگوش بتنی سپهر‎

  قیمت: ‎1,950,000 تومان قیمت عمده تا: ‎600,000 تومان
  مبلمان شهری اسفهلانی
 • سطل زباله چهارگوش پایه بتنی سپهر

  سطل زباله چهارگوش پایه بتنی سپهر‎

  قیمت: ‎1,900,000 تومان قیمت عمده تا: ‎580,000 تومان
  مبلمان شهری اسفهلانی
 • نیمکت ساحلی تک نفره

  نیمکت ساحلی تک نفره‎

  قیمت: ‎1,400,000 تومان قیمت عمده تا: ‎390,000 تومان
  مبلمان شهری اسفهلانی
 • سطل زباله فلزی پایه بتنی درب دار

  سطل زباله فلزی پایه بتنی درب دار‎

  قیمت: ‎1,900,000 تومان قیمت عمده تا: ‎399,000 تومان
  مبلمان شهری اسفهلانی
 • نیمکت ساحلی دو نفره

  نیمکت ساحلی دو نفره‎

  قیمت: ‎1,900,000 تومان قیمت عمده تا: ‎395,000 تومان
  مبلمان شهری اسفهلانی
 • سطل زباله پایه فلزی

  سطل زباله پایه فلزی‎

  قیمت: ‎1,350,000 تومان قیمت عمده تا: ‎345,000 تومان
  مبلمان شهری اسفهلانی
 • نیمکت چهارگوش با نشیمن بتنی

  نیمکت چهارگوش با نشیمن بتنی‎

  قیمت: ‎2,700,000 تومان قیمت عمده تا: ‎880,000 تومان
  مبلمان شهری اسفهلانی
 • نیمکت چهارگوش با نشیمن چوب

  نیمکت چهارگوش با نشیمن چوب‎

  قیمت: ‎2,700,000 تومان قیمت عمده تا: ‎780,000 تومان
  مبلمان شهری اسفهلانی
 • میز پیک نیک فلزی بدون سایبان

  میز پیک نیک فلزی بدون سایبان ‎

  قیمت: ‎4,350,000 تومان قیمت عمده تا: ‎980,000 تومان
  مبلمان شهری اسفهلانی
 • فلاورباکس گرد نیمکت دار1200
  زرد سفید قرمز

  فلاورباکس گرد نیمکت دار1200‎

  قیمت: ‎4,200,000 تومان قیمت عمده تا: ‎1,800,000 تومان
  مبلمان شهری اسفهلانی
 • نیمکت پایه فلزی هما با نشیمن چوب

  نیمکت پایه فلزی هما با نشیمن چوب‎

  قیمت: ‎2,400,000 تومان قیمت عمده تا: ‎440,000 تومان
  مبلمان شهری اسفهلانی
 • ایستگاه اتوبوس با بیلبورد 6 متری

  ایستگاه اتوبوس با بیلبورد 6 متری ‎

  قیمت: ‎82,000,000 تومان قیمت عمده تا: ‎8,950,000 تومان
  مبلمان شهری اسفهلانی
 • نیمکت پشتی دار دو طرف گلدان
  زرد سفید قرمز

  نیمکت پشتی دار دو طرف گلدان‎

  قیمت: ‎4,200,000 تومان قیمت عمده تا: ‎1,452,000 تومان
  مبلمان شهری اسفهلانی
 • فلاورباکس بیضی نیمکت دار800
  زرد سفید قرمز

  فلاورباکس بیضی نیمکت دار800‎

  قیمت: ‎4,500,000 تومان قیمت عمده تا: ‎1,550,000 تومان
  مبلمان شهری اسفهلانی
 • نیکمت پایه فلزی سنا با نشیمن فلزی

  نیکمت پایه فلزی سنا با نشیمن فلزی‎

  قیمت: ‎2,400,000 تومان قیمت عمده تا: ‎385,000 تومان
  مبلمان شهری اسفهلانی
 • نیمکت مارپیچ پایه بتنی

  نیمکت مارپیچ پایه بتنی‎

  قیمت: ‎4,700,000 تومان قیمت عمده تا: ‎1,400,000 تومان
  مبلمان شهری اسفهلانی
 • فلاورباکس گرد سنگی 1200
  زرد سفید قرمز

  فلاورباکس گرد سنگی 1200‎

  قیمت: ‎1,900,000 تومان قیمت عمده تا: ‎545,000 تومان
  مبلمان شهری اسفهلانی
 • نیمکت پایه فلزی صدرا با نشیمن چوب

  نیمکت پایه فلزی صدرا با نشیمن چوب‎

  قیمت: ‎2,200,000 تومان قیمت عمده تا: ‎385,000 تومان
  مبلمان شهری اسفهلانی
 • نیمکت نیم دایره خارجی

  نیمکت نیم دایره خارجی‎

  قیمت: ‎2,950,000 تومان قیمت عمده تا: ‎850,000 تومان
  مبلمان شهری اسفهلانی
 • فلاورباکس بیضی سنگی 800*2000
  زرد سفید قرمز

  فلاورباکس بیضی سنگی 800*2000‎

  قیمت: ‎1,700,000 تومان قیمت عمده تا: ‎650,000 تومان
  مبلمان شهری اسفهلانی
 • نیمکت ساحلی نیم دایره پایه بتنی 9 نفره

  نیمکت ساحلی نیم دایره پایه بتنی 9 نفره‎

  قیمت: ‎3,950,000 تومان قیمت عمده تا: ‎990,000 تومان
  مبلمان شهری اسفهلانی
 • سطل زباله چوبی چهارگوش

  سطل زباله چوبی چهارگوش‎

  قیمت: ‎1,650,000 تومان قیمت عمده تا: ‎395,000 تومان
  مبلمان شهری اسفهلانی

آیتم‌های 1 تا 24 از مجموع 69 نتیجه

 1. 1
 2. 2
 3. 3

جدولی  لیست 

لطفاً صبر کنید... بارگزاری محصولات ...