همه دسته بندی ها
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

تجهیزات خدماتی

71 نتیجه

 1. 1
 2. 2
 3. 3

جدولی  لیست 

 • گلدان بتنی کاراب

  گلدان بتنی کاراب‎

  قیمت: ‎30,000 تومان
 • شهر بازی 6 سرسره با ارتفاع 4 متر

  شهر بازی 6 سرسره با ارتفاع 4 متر‎

  قیمت: ‎200,000 تومان
 • سطل زباله فلزی پایه بتنی درب دار

  سطل زباله فلزی پایه بتنی درب دار‎

  قیمت: ‎750,000 تومان قیمت عمده تا: ‎399,000 تومان
 • نیمکت ساحلی سه نفره

  نیمکت ساحلی سه نفره ‎

  قیمت: ‎855,000 تومان
 • فلاورباکس گرد نیمکت دار1200
  زرد سفید قرمز

  فلاورباکس گرد نیمکت دار1200‎

  قیمت: ‎2,340,000 تومان قیمت عمده تا: ‎1,800,000 تومان
 • سطل زباله پایه فلزی

  سطل زباله پایه فلزی‎

  قیمت: ‎555,500 تومان قیمت عمده تا: ‎345,000 تومان
 • نیمکت پایه بتنی فضایی

  نیمکت پایه بتنی فضایی‎

  قیمت: ‎975,000 تومان قیمت عمده تا: ‎750,000 تومان
 • فلاورباکس بیضی نیمکت دار800
  زرد سفید قرمز

  فلاورباکس بیضی نیمکت دار800‎

  قیمت: ‎3,255,000 تومان قیمت عمده تا: ‎1,550,000 تومان
 • گلدان چهارگوش بتنی سپهر

  گلدان چهارگوش بتنی سپهر‎

  قیمت: ‎980,000 تومان قیمت عمده تا: ‎600,000 تومان
 • نیمکت پایه بتنی سارا با نشیمن چوب

  نیمکت پایه بتنی سارا با نشیمن چوب‎

  قیمت: ‎1,500,000 تومان قیمت عمده تا: ‎950,000 تومان
 • فلاورباکس گرد سنگی 1200
  زرد سفید قرمز

  فلاورباکس گرد سنگی 1200‎

  قیمت: ‎708,500 تومان قیمت عمده تا: ‎545,000 تومان
 • نیمکت پایه فلزی آنتیک با نشیمن چوب

  نیمکت پایه فلزی آنتیک با نشیمن چوب‎

  قیمت: ‎780,000 تومان قیمت عمده تا: ‎470,000 تومان
 • فلاورباکس بیضی سنگی 800*2000
  زرد سفید قرمز

  فلاورباکس بیضی سنگی 800*2000‎

  قیمت: ‎845,000 تومان قیمت عمده تا: ‎650,000 تومان
 • میز پیک نیک پایه فلزی دنا

  میز پیک نیک پایه فلزی دنا ‎

  قیمت: ‎1,750,000 تومان قیمت عمده تا: ‎1,170,000 تومان
 • نیمکت پایه چدنی با نشیمن چوب

  نیمکت پایه چدنی با نشیمن چوب‎

  قیمت: ‎1,500,000 تومان قیمت عمده تا: ‎890,000 تومان
 • نیمکت وسط گلدان دار 12 نفره
  زرد سفید قرمز

  نیمکت وسط گلدان دار 12 نفره‎

  قیمت: ‎2,015,000 تومان قیمت عمده تا: ‎1,550,000 تومان
 • میز پیک نیک فلزی با سایبان

  میز پیک نیک فلزی با سایبان ‎

  قیمت: ‎6,560,000 تومان قیمت عمده تا: ‎3,200,000 تومان
 • نیمکت پایه فلزی سینا با نشیمن فلزی

  نیمکت پایه فلزی سینا با نشیمن فلزی‎

  قیمت: ‎572,000 تومان قیمت عمده تا: ‎440,000 تومان
 • نیمکت نیم دایره داخلی

  نیمکت نیم دایره داخلی ‎

  قیمت: ‎1,105,000 تومان قیمت عمده تا: ‎850,000 تومان
 • نیمکت پایه فلزی تینا با نشیمن چوب

  نیمکت پایه فلزی تینا با نشیمن چوب‎

  قیمت: ‎837,000 تومان قیمت عمده تا: ‎490,000 تومان
 • نیمکت ساحلی نیم دایره پایه بتنی 12 نفره

  نیمکت ساحلی نیم دایره پایه بتنی 12 نفره‎

  قیمت: ‎3,255,000 تومان قیمت عمده تا: ‎1,250,000 تومان
 • سطل زباله چوبی چهارگوش

  سطل زباله چوبی چهارگوش‎

  قیمت: ‎800,000 تومان قیمت عمده تا: ‎395,000 تومان
 • نیمکت ساحلی تک نفره

  نیمکت ساحلی تک نفره‎

  قیمت: ‎507,000 تومان قیمت عمده تا: ‎390,000 تومان
 • فلاورباکس گرد سنگی 800
  زرد سفید قرمز

  فلاورباکس گرد سنگی 800‎

  قیمت: ‎597,000 تومان قیمت عمده تا: ‎390,000 تومان

71 نتیجه

 1. 1
 2. 2
 3. 3

جدولی  لیست 

لطفاً صبر کنید... بارگزاری محصولات ...