محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

ترازوی گرمی و اندازه گیری آزمایشگاهی

23 نتیجه

جدولی  لیست 

 • ترازوی رطوبت سنج (هالوژن) مدل DBS 60-3 با دقت 0/001 ظرفيت : 60 گرم ساخت كمپاني KERN آلمان

  ترازوی رطوبت سنج (هالوژن) مدل DBS 60-3 با دقت 0/001 ظرفيت : 60 گرم ساخت كمپاني KERN آلمان ‎

  قیمت: ‎5,800,000 تومان
 • ترازو قلابدار

  ترازو قلابدار‎

  قیمت: ‎13,000 تومان
 • ترازو آزمایشگاهی مدل ABJ 220-4M با دقت 0/0001 ظرفيت : 220 گرم ساخت كمپاني KERN آلمان

  ترازو آزمایشگاهی مدل ABJ 220-4M با دقت 0/0001 ظرفيت : 220 گرم ساخت كمپاني KERN آلمان ‎

  قیمت: ‎4,800,000 تومان
 • ترازو آزمایشگاهی مدل PCB 250-3 با دقت 0/001 ظرفيت : 250 گرم ساخت كمپاني KERN آلمان

  ترازو آزمایشگاهی مدل PCB 250-3 با دقت 0/001 ظرفيت : 250 گرم ساخت كمپاني KERN آلمان ‎

  قیمت: ‎1,930,000 تومان
 • ترازو آزمایشگاهی مدل PFB 300-3 با دقت 0/001 ظرفيت : 300 گرم ساخت كمپاني KERN آلمان

  ترازو آزمایشگاهی مدل PFB 300-3 با دقت 0/001 ظرفيت : 300 گرم ساخت كمپاني KERN آلمان‎

  قیمت: ‎2,050,000 تومان
 • ترازو آزمایشگاهی مدل PFB 1200-2 با دقت 0/01 ظرفيت : 1200 گرم ساخت كمپاني KERN آلمان

  ترازو آزمایشگاهی مدل PFB 1200-2 با دقت 0/01 ظرفيت : 1200 گرم ساخت كمپاني KERN آلمان‎

  قیمت: ‎1,600,000 تومان
 • ترازو آزمایشگاهی مدل EMB1200-1 با دقت 0/1 ظرفيت : 1200 گرم ساخت كمپاني KERN آلمان

  ترازو آزمایشگاهی مدل EMB 1200-1 با دقت 0/1 ظرفيت : 1200 گرم ساخت كمپاني KERN آلمان ‎

  قیمت: ‎550,000 تومان
 • ترازو آزمایشگاهی مدل EMB 3000-1 با دقت 0/1 ظرفيت : 3000 گرم ساخت كمپاني KERN آلمان

  ترازو آزمایشگاهی مدل EMB 3000-1 با دقت 0/1 ظرفيت : 3000 گرم ساخت كمپاني KERN آلمان ‎

  قیمت: ‎910,000 تومان
 • دستگاه اندازه گیری کلر کل هانا Total Chlorine measurement with Hanna HI711

  دستگاه اندازه گیری کلر کل هانا Total Chlorine measurement with Hanna HI711‎

  قیمت: ‎296,400 تومان
 • دستگاه اندازه گیری فسفر هانا (رنج پایین) Measure phosphorus Hanna HI736

  دستگاه اندازه گیری فسفر هانا (رنج پایین) Measure phosphorus Hanna HI736‎

  قیمت: ‎296,400 تومان
 • دستگاه اندازه گیری سختی کلسیم هانا Calcium Hardness testing with Hanna HI720

  دستگاه اندازه گیری سختی کلسیم هانا Calcium Hardness testing with Hanna HI720‎

  قیمت: ‎296,400 تومان
 • دستگاه اندازه گیری نیتریت هانا (مقادیر زیاد) Measuring nitrite by Hanna HI708

  دستگاه اندازه گیری نیتریت هانا (مقادیر زیاد) Measuring nitrite by Hanna HI708‎

  قیمت: ‎296,400 تومان
 • دستگاه اندازه گیری مس هانا (مقادیر کم) Measurement of copper by Hanna HI747

  دستگاه اندازه گیری مس هانا (مقادیر کم) Measurement of copper by Hanna HI747‎

  قیمت: ‎296,400 تومان
 • دستگاه اندازه گیری فسفر هانا (رنج بالا) Measure phosphorus Hanna HI706

  دستگاه اندازه گیری فسفر هانا (رنج بالا) Measure phosphorus Hanna HI706‎

  قیمت: ‎296,400 تومان
 • دستگاه اندازه گیری مس هانا (مقادیر زیاد) Measurement of copper by Hanna HI702

  دستگاه اندازه گیری مس هانا (مقادیر زیاد) Measurement of copper by Hanna HI702‎

  قیمت: ‎296,400 تومان
 • دستگاه اندازه گیری برم با چکر هانا Measuring bromine with Checker Hanna HI716

  دستگاه اندازه گیری برم با چکر هانا Measuring bromine with Checker Hanna HI716‎

  قیمت: ‎296,400 تومان
 • دستگاه اندازه گیری کلر هانا (مقادیر کم) Chlorine measurement with Hanna HI761

  دستگاه اندازه گیری کلر هانا (مقادیر کم) Chlorine measurement with Hanna HI761‎

  قیمت: ‎296,400 تومان
 • دستگاه اندازه گیری نیتریت هانا (مقادیر کم) Measuring nitrite by Hanna HI707

  دستگاه اندازه گیری نیتریت هانا (مقادیر کم) Measuring nitrite by Hanna HI707‎

  قیمت: ‎296,400 تومان
 • دستگاه اندازه گیری کلر آزاد هانا Measuring free chlorine with Hanna HI701

  دستگاه اندازه گیری کلر آزاد هانا Measuring free chlorine with Hanna HI701‎

  قیمت: ‎296,400 تومان
 • دستگاه اندازه گیری سختی منیزیم هانا Measuring hardness of magnesium Hanna HI719

  دستگاه اندازه گیری سختی منیزیم هانا Measuring hardness of magnesium Hanna HI719‎

  قیمت: ‎296,400 تومان
 • دستگاه اندازه گیری آهن (مقادیر کم) با چکر هانا Measuring Iron Checker Hanna HI746

  دستگاه اندازه گیری آهن (مقادیر کم) با چکر هانا Measuring Iron Checker Hanna HI746‎

  قیمت: ‎296,400 تومان قیمت عمده تا: ‎264,200 تومان

23 نتیجه

جدولی  لیست 

لطفاً صبر کنید... بارگزاری محصولات ...
1