محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

ترشی و شورجات

18 نتیجه

جدولی  لیست 

 • ترشی مخلوط 750 گرم شیشه

  ترشی مخلوط 2/700 کیلوگرمی‎

  قیمت: ‎12,000 تومان قیمت عمده تا: ‎8,400 تومان
 • شور مخلوط 750 گرم شیشه

  شور مخلوط 5/600 کیلوگرمی‎

  قیمت: ‎22,000 تومان قیمت عمده تا: ‎15,400 تومان
 • شور مخلوط 750 گرم شیشه

  شور مخلوط 2/700 کیلوگرمی‎

  قیمت: ‎12,000 تومان قیمت عمده تا: ‎8,400 تومان
 • ترشی مخلوط 750 گرم شیشه

  ترشی مخلوط 5/600 کیلوگرمی‎

  قیمت: ‎22,000 تومان قیمت عمده تا: ‎15,400 تومان
 • ترشی مخلوط 750 گرم شیشه

  زیتون معمولی حلب‎

  قیمت: ‎150,000 تومان قیمت عمده تا: ‎105,000 تومان
 • ترشی مخلوط 750 گرم شیشه

  ترشی مخلوط حلب‎

  قیمت: ‎40,000 تومان قیمت عمده تا: ‎28,000 تومان
 • ترشی مخلوط 750 گرم شیشه

  ترشی مخلوط 750 گرم شیشه‎

  قیمت: ‎4,700 تومان قیمت عمده تا: ‎3,290 تومان
 • ترشی مخلوط 750 گرم شیشه

  خیار شور درجه یک 750 گرم شیشه‎

  قیمت: ‎5,300 تومان قیمت عمده تا: ‎3,710 تومان
 • ترشی مخلوط 750 گرم شیشه

  خیار شور ویژه 750 گرم شیشه‎

  قیمت: ‎8,200 تومان قیمت عمده تا: ‎5,740 تومان
 • ترشی مخلوط 750 گرم شیشه

  ترشی مخلوط 10 کیلوئی‎

  قیمت: ‎35,000 تومان قیمت عمده تا: ‎24,500 تومان
 • ترشی مخلوط 750 گرم شیشه

  ترشی بندری 750 گرم شیشه‎

  قیمت: ‎4,700 تومان قیمت عمده تا: ‎3,290 تومان
 • ترشی مخلوط 750 گرم شیشه

  زیتون درجه یک شیشه‎

  قیمت: ‎11,000 تومان قیمت عمده تا: ‎7,700 تومان
 • شور مخلوط 750 گرم شیشه

  شور مخلوط 750 گرم شیشه‎

  قیمت: ‎4,700 تومان قیمت عمده تا: ‎3,290 تومان
 • ترشی مخلوط 750 گرم شیشه

  خیار شور ممتاز 750 گرم شیشه‎

  قیمت: ‎6,900 تومان قیمت عمده تا: ‎4,830 تومان
 • شور مخلوط 750 گرم شیشه

  شور مخلوط 10 کیلوئی‎

  قیمت: ‎35,000 تومان قیمت عمده تا: ‎24,500 تومان
 • ترشی مخلوط 750 گرم شیشه

  ترشی ریزه 750 گرم شیشه‎

  قیمت: ‎4,600 تومان قیمت عمده تا: ‎3,220 تومان
 • ترشی مخلوط 750 گرم شیشه

  زیتون درجه یک و یک حلب‎

  قیمت: ‎200,000 تومان قیمت عمده تا: ‎140,000 تومان
 • ترشی مخلوط 750 گرم شیشه

  ترشی لیته 750 گرم شیشه‎

  قیمت: ‎4,500 تومان قیمت عمده تا: ‎3,150 تومان

18 نتیجه

جدولی  لیست 

لطفاً صبر کنید... بارگزاری محصولات ...