همه دسته بندی ها
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

میوه

65 نتیجه

 1. 1
 2. 2
 3. 3

جدولی  لیست 

 • موز اکوادور

  موز اکوادور‎

  قیمت: ‎12,000 تومان قیمت عمده تا: ‎11,000 تومان
 • انگور کشمشی

  انگور کشمشی‎

  قیمت: ‎10,000 تومان قیمت عمده تا: ‎8,000 تومان
 • سیب زرد

  سیب زرد‎

  قیمت: ‎6,000 تومان قیمت عمده تا: ‎5,000 تومان
 • گلابی

  گلابی‎

  قیمت: ‎12,000 تومان قیمت عمده تا: ‎10,000 تومان
 • خیار گلخانه ای ورامین - رویال

  خیار گلخانه ای ورامین - رویال‎

  قیمت: ‎6,000 تومان
 • لیمو ترش سنگی

  لیمو ترش سنگی‎

  قیمت: ‎8,000 تومان قیمت عمده تا: ‎5,000 تومان
 • سیب قرمز

  سیب قرمز‎

  قیمت: ‎6,000 تومان قیمت عمده تا: ‎5,000 تومان
 • خربزه مشهدی

  خربزه مشهدی‎

  قیمت: ‎3,000 تومان قیمت عمده تا: ‎2,000 تومان
 • هلو هسته جدا

  هلو ‎

  قیمت: ‎8,000 تومان
 • لیمو شیرین جیرفت

  لیمو شیرین جهرم‎

  قیمت: ‎4,000 تومان قیمت عمده تا: ‎3,500 تومان
 • خرمالو

  خرمالو‎

  قیمت: ‎5,000 تومان قیمت عمده تا: ‎4,000 تومان
 • انگور شانی سیاه (کردستان)

  انگور شانی سیاه (کردستان)‎

  قیمت: ‎10,000 تومان قیمت عمده تا: ‎7,000 تومان
 • نارنگی پیوندی جهرم

  نارنگی مازندران‎

  قیمت: ‎5,000 تومان قیمت عمده تا: ‎3,500 تومان
 • انار شیراز

  انار شیراز‎

  قیمت: ‎10,000 تومان قیمت عمده تا: ‎8,000 تومان
 • هلو انجیری

  هلو انجیری‎

  قیمت: ‎6,000 تومان
 • انار قره داغ

  انار قره داغ‎

  قیمت: ‎10,000 تومان قیمت عمده تا: ‎8,000 تومان
 • انگور شاهرودی

  انگور شاهرودی‎

  قیمت: ‎10,000 تومان قیمت عمده تا: ‎8,000 تومان
 • خرمای رطب

  خرمای مضافتی‎

  قیمت: ‎35,000 تومان قیمت عمده تا: ‎32,000 تومان
 • انگور الحقی

  انگور الحقی‎

  قیمت: ‎12,000 تومان قیمت عمده تا: ‎10,000 تومان
 • خرمای خشت سطلی

  خرمای خشت سطلی‎

  قیمت: ‎23,000 تومان
 • خرمای قصب (زاهدی)

  خرمای قصب (زاهدی)‎

  قیمت: ‎4,550 تومان
 • لیمو ترش رودان

  لیمو ترش رودان‎

  قیمت: ‎12,000 تومان
 • زغال اخته خشک

  زغال اخته خشک‎

  قیمت: ‎20,000 تومان
 • شلیل مغان

  شلیل ‎

  قیمت: ‎10,000 تومان قیمت عمده تا: ‎8,000 تومان

65 نتیجه

 1. 1
 2. 2
 3. 3

جدولی  لیست 

لطفاً صبر کنید... بارگزاری محصولات ...