همه دسته بندی ها
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

DVR و NVR

41 نتیجه

 1. 1
 2. 2

جدولی  لیست 

 • دستگاه ذخیره ساز NVR هایک ویژن مدل DS-7716NI-K4/16P

  دستگاه ذخیره ساز NVR هایک ویژن مدل DS-7716NI-K4/16P‎

  قیمت: ‎7,682,850 تومان
 • دستگاه ذخیره ساز NVR هایک ویژن مدل DS-7732NI-E4/16P

  دستگاه ذخیره ساز NVR هایک ویژن مدل DS-7732NI-E4/16P‎

  قیمت: ‎8,095,900 تومان
 • دستگاه ذخیره ساز NVR هایک ویژن مدل DS-7732NI-K4/16P

  دستگاه ذخیره ساز NVR هایک ویژن مدل DS-7732NI-K4/16P‎

  قیمت: ‎7,712,000 تومان
 • دستگاه ذخیره ساز NVR هایک ویژن مدل DS-7616NI-E2

  دستگاه ذخیره ساز NVR هایک ویژن مدل DS-7616NI-E2‎

  قیمت: ‎2,230,000 تومان
 • دستگاه ذخیره ساز NVR هایک ویژن مدل DS-7716NI-K4

  دستگاه ذخیره ساز NVR هایک ویژن مدل DS-7716NI-K4‎

  قیمت: ‎4,635,000 تومان
 • دستگاه ذخیره ساز NVR هایک ویژن مدل DS-7732NI-E4

  دستگاه ذخیره ساز NVR هایک ویژن مدل DS-7732NI-E4‎

  قیمت: ‎4,918,000 تومان
 • دستگاه ذخیره ساز NVR هایک ویژن مدل DS-7604NI-E1

  دستگاه ذخیره ساز NVR هایک ویژن مدل DS-7604NI-E1‎

  قیمت: ‎1,239,000 تومان
 • دستگاه ذخیره ساز DVR هایک ویژن مدل DS-7204HQHI-K1

  دستگاه ذخیره ساز DVR هایک ویژن مدل DS-7204HQHI-K1‎

  قیمت: ‎1,168,000 تومان
 • دستگاه ذخیره ساز DVR هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-E2

  دستگاه ذخیره ساز DVR هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-E2‎

  قیمت: ‎1,190,000 تومان
 • دستگاه ذخیره ساز DVR هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1

  دستگاه ذخیره ساز DVR هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1‎

  قیمت: ‎3,252,000 تومان
 • دستگاه ذخیره ساز DVR هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F1

  دستگاه ذخیره ساز DVR هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F1‎

  قیمت: ‎1,140,000 تومان
 • دستگاه ذخیره ساز DVR هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-K1

  دستگاه ذخیره ساز DVR هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-K1‎

  قیمت: ‎1,752,000 تومان
 • دستگاه ذخیره ساز DVR هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F2

  دستگاه ذخیره ساز DVR هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F2‎

  قیمت: ‎1,190,000 تومان
 • دستگاه ذخیره ساز NVR هایک ویژن مدل DS-7716NI-E4

  دستگاه ذخیره ساز NVR هایک ویژن مدل DS-7716NI-E4‎

  قیمت: ‎43,780,500 تومان
 • دستگاه ذخیره ساز NVR هایک ویژن مدل DS-7716NI-E4/16P

  دستگاه ذخیره ساز NVR هایک ویژن مدل DS-7716NI-E4/16P‎

  قیمت: ‎3,929,400 تومان
 • دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7316HGHI-SH

  دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7316HGHI-SH‎

  قیمت: ‎1,790,000 تومان
 • دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7308HQHI-SH

  دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7308HQHI-SH‎

  قیمت: ‎1,520,000 تومان
 • دستگاه ضبط تصویر و صدا ۸ کانال تصویر XVR Dahua

  دستگاه ضبط تصویر و صدا ۸ کانال تصویر XVR Dahua‎

  قیمت: ‎689,000 تومان قیمت عمده تا: ‎620,000 تومان
 • دستگاه ضبط تصاویر اسپرادو SAS-6116

  دستگاه ضبط تصاویر اسپرادو SAS-6116‎

  قیمت: ‎700,000 تومان
 • دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7208HQHI-SH

  دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7208HQHI-SH‎

  قیمت: ‎950,000 تومان
 • دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-8108HGHI-SH

  دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-8108HGHI-SH‎

  قیمت: ‎2,750,000 تومان
 • دستگاه ضبط تصاویر اسپرادو SAS-6108

  دستگاه ضبط تصاویر اسپرادو SAS-6108‎

  قیمت: ‎330,000 تومان
 • رکوردر صدا و تصویر ۴ کانال XVR Dahua

  دستگاه ضبط صدا و تصویر ۴ کانال XVR Dahua ‎

  قیمت: ‎410,000 تومان قیمت عمده تا: ‎369 تومان
 • دستگاه ضبط صدا و تصویر ۱۶ کانال HCVR Dahua

  دستگاه ضبط صدا و تصویر ۱۶ کانال HCVR Dahua‎

  قیمت: ‎1,417,000 تومان

41 نتیجه

 1. 1
 2. 2

جدولی  لیست 

لطفاً صبر کنید... بارگزاری محصولات ...