همه دسته بندی ها
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

seller.tashil.com محیط کاری فروشنده ها

باسکول

آیتم‌های 1 تا 24 از مجموع 33 نتیجه

 1. 1
 2. 2

جدولی  لیست 

 • باسکول چرخدار 500 کیلو گرمی مدل ATS

  باسکول چرخدار 500 کیلو گرمی مدل ATS‎

  قیمت: ‎4,600,000 تومان
  باسکول سازی ارک تبریز
 • باسکول رومیزی 100 کیلو گرمی صفحه 50*50 مدل DAND

  باسکول رومیزی 100 کیلو گرمی صفحه 50*50 مدل DAND‎

  قیمت: ‎2,400,000 تومان
  باسکول سازی ارک تبریز
 • باسکول قصابی

  باسکول قصابی‎

  قیمت: ‎2,200,000 تومان
  باسکول سازی ارک تبریز
 • باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی صفحه 50*50 مدل DAND

  باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی صفحه 50*50 مدل DAND‎

  قیمت: ‎2,800,000 تومان
  باسکول سازی ارک تبریز
 • باسکول صنعتی 5000 کیلو گرمی مدل ATM

  باسکول صنعتی 5000 کیلو گرمی مدل ATM ‎

  قیمت: ‎10,000,000 تومان
  باسکول سازی ارک تبریز
 • باسکول صنعتی 3000 کیلو گرمی مدل ATM

  باسکول صنعتی 3000 کیلو گرمی مدل ATM ‎

  قیمت: ‎9,400,000 تومان
  باسکول سازی ارک تبریز
 • باسکول صفحه 100*100 چهار لود سل ATM 1000 kg

  باسکول صفحه 100*100 چهار لود سل ATM 1000 kg ‎

  قیمت: ‎7,000,000 تومان
  باسکول سازی ارک تبریز
 • باسکول صنعتی 2000 کیلو گرمی مدل ATM

  باسکول صنعتی 2000 کیلو گرمی مدل ATM ‎

  قیمت: ‎8,800,000 تومان
  باسکول سازی ارک تبریز
 • باسکول لاشه کش

  باسکول لاشه کش‎

  قیمت: ‎0 تومان
  باسکول سازی ارک تبریز
 • باسکول صفحه 100*100 تک لود سل ATM 1000 kg

  باسکول صفحه 100*100 تک لود سل ATM 1000 kg ‎

  قیمت: ‎5,350,000 تومان
  باسکول سازی ارک تبریز
 • باسکول صفحه 150*150 چهار لود سیل ATM 1000 kg

  باسکول صفحه 150*150 چهار لود سیل ATM 1000 kg ‎

  قیمت: ‎8,300,000 تومان
  باسکول سازی ارک تبریز
 • باسکول 500 کیلو گرمی صفحه 70*70 مدل ATM

  باسکول 500 کیلو گرمی صفحه 70*70 مدل ATM ‎

  قیمت: ‎4,350,000 تومان
  باسکول سازی ارک تبریز
 • باسکول 500 کیلو گرمی صفحه 100*100 مدل ATM

  باسکول 500 کیلو گرمی صفحه 100*100 مدل ATM ‎

  قیمت: ‎0 تومان
  باسکول سازی ارک تبریز
 • باسکول صنعتی 500 کیلو گرمی مدل ATR

  باسکول صنعتی 500 کیلو گرمی مدل ATR‎

  قیمت: ‎0 تومان
  باسکول سازی ارک تبریز
 • باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی صفحه 50*50 مدل ATR

  باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی صفحه 50*50 مدل ATR ‎

  قیمت: ‎0 تومان
  باسکول سازی ارک تبریز
 • باسکول چرخدار 300 کیلو گرمی مدل ATS

  باسکول چرخدار 300 کیلو گرمی مدل ATS‎

  قیمت: ‎0 تومان
  باسکول سازی ارک تبریز
 • باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی مدل ATM

  باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی مدل ATM ‎

  قیمت: ‎4,200,000 تومان
  باسکول سازی ارک تبریز
 • باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی صفحه 80*80 مدل ATR

  باسکول صنعتی 300 کیلو گرمی صفحه 80*80 مدل ATR ‎

  قیمت: ‎0 تومان
  باسکول سازی ارک تبریز
 • باسکول صنعتی 1500 کیلو گرمی مدل ATR

  باسکول صنعتی 1500 کیلو گرمی مدل ATR‎

  قیمت: ‎0 تومان
  باسکول سازی ارک تبریز
 • باسکول میدانی

  باسکول میدانی ‎

  قیمت: ‎6,500,000 تومان
  باسکول سازی ارک تبریز
 • باسکول صنعتی 500 کیلو گرمی مدل ATS

  باسکول صنعتی 500 کیلو گرمی مدل ATS ‎

  قیمت: ‎4,250,000 تومان
  باسکول سازی ارک تبریز
 • باسکول 3000 کیلوگرم چرخ دار پویا کنترل مدل P4LW-3000

  باسکول 3000 کیلوگرم چرخ دار پویا کنترل مدل P4LW-3000‎

  قیمت: ‎4,500,000 تومان
  باسکول و تجهیزات توزین صنعتی
 • باسکول جرثقیل 1000 کیلوگرم Any Load مدل PCrane-1000

  باسکول جرثقیل 1000 کیلوگرم Any Load مدل PCrane-1000‎

  قیمت: ‎3,150,000 تومان
  باسکول و تجهیزات توزین صنعتی
 • باسکول جرثقیل 5000 کیلوگرم Any Load مدل PCrane-5000

  باسکول جرثقیل 5000 کیلوگرم Any Load مدل PCrane-5000‎

  قیمت: ‎5,900,000 تومان
  باسکول و تجهیزات توزین صنعتی

آیتم‌های 1 تا 24 از مجموع 33 نتیجه

 1. 1
 2. 2

جدولی  لیست 

لطفاً صبر کنید... بارگزاری محصولات ...