همه دسته بندی ها
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

seller.tashil.com محیط کاری فروشنده ها

دستگاه های صنعتی

21 نتیجه

جدولی  لیست 

 • سه نظام تراشکاری جمع رو نامنظم 315 میلیمتری روهم ROHM

  سه نظام تراشکاری جمع رو نامنظم 315 میلیمتری روهم ROHM‎

  قیمت: ‎39,000,000 تومان
  فروشگاه درخشی
 • سه نظام تراشکاری جمع رو منظم 315 میلیمتری روهم ROHM

  سه نظام تراشکاری جمع رو منظم 315 میلیمتری روهم ROHM‎

  قیمت: ‎33,000,000 تومان
  فروشگاه درخشی
 • حرارت سنج لیزری TES تایوان مدل 1327

  حرارت سنج لیزری TES تایوان مدل 1327K‎

  قیمت: ‎2,900,000 تومان
  تجهیزات نقشه برداری کیان ژئوماتیک
 • شانه دستگاه جوجه کشی خانگی مخصوص 25 عدد تخم بوقلمون

  شانه دستگاه جوجه کشی خانگی مخصوص 25 عدد تخم بوقلمون‎

  قیمت: ‎11,000 تومان
  آوا دقیق کنترل
 • سبد هچ دستگاه جوجه کشی

  سبد هچ دستگاه جوجه کشی‎

  قیمت: ‎18,000 تومان
  آوا دقیق کنترل
 • دستگاه جوجه کشی تمام اتوماتیک صنعتی 84 عددی

  دستگاه جوجه کشی تمام اتوماتیک صنعتی 84 عددی ‎

  قیمت: ‎2,000,000 تومان
  آوا دقیق کنترل
 • ترازوی صنعتی فروشگاهی با ظرفیت 200g و دقت 0/01g مدل CT

  ترازوی صنعتی فروشگاهی با ظرفیت 200g و دقت 0/01g مدل CT‎

  قیمت: ‎292,500 تومان
  کیا الکترونیک ارس
 • ترازوی صنعتی فروشگاهی با ظرفیت 30kg دقت 10g مدل JPL

  ترازوی صنعتی فروشگاهی با ظرفیت 30kg دقت 10g مدل JPL‎

  قیمت: ‎2,535,000 تومان
  کیا الکترونیک ارس
 • ترازوی صنعتی فروشگاهی با ظرفیت 2kg دقت 0/1g مدلCT

  ترازوی صنعتی فروشگاهی با ظرفیت 2kg دقت 0/1g مدلCT‎

  قیمت: ‎292,500 تومان
  کیا الکترونیک ارس
 • ترازوی صنعتی فروشگاهی با ظرفیت 30kg و دقت 1g مدل KIA44

  ترازوی صنعتی فروشگاهی با ظرفیت 30kg و دقت 1g مدل KIA44‎

  قیمت: ‎722,000 تومان
  کیا الکترونیک ارس
 • ترازوی صنعتی فروشگاهی با ظرفیت 6kg و دقت 0.2g مدل KIA44

  ترازوی صنعتی فروشگاهی با ظرفیت 6kg و دقت 0.2g مدل KIA44‎

  قیمت: ‎722,000 تومان
  کیا الکترونیک ارس
 • ترازوی صنعتی فروشگاهی پورت دار با نمایشگر LED مدل KIA44

  ترازوی صنعتی فروشگاهی پورت دار با نمایشگر LED مدل KIA44‎

  قیمت: ‎830,000 تومان
  کیا الکترونیک ارس
 • ترازوی صنعتی فروشگاهی با ظرفیت 60kg دقت 2g مدل kia66

  ترازوی صنعتی فروشگاهی با ظرفیت 60kg دقت 2g مدل kia66‎

  قیمت: ‎1,099,000 تومان
  کیا الکترونیک ارس
 • ترازوی صنعتی فروشگاهی با ظرفیت 60kg دقت 2g مدل KIA88

  ترازوی صنعتی فروشگاهی با ظرفیت 60kg دقت 2g مدل KIA88‎

  قیمت: ‎897,000 تومان
  کیا الکترونیک ارس
 • ترازوی صنعتی فروشگاهی با ظرفیت 30kg دقت 1g مدل KIA88

  ترازوی صنعتی فروشگاهی با ظرفیت 30kg دقت 1g مدل KIA88‎

  قیمت: ‎897,000 تومان
  کیا الکترونیک ارس
 • ترازوی صنعتی فروشگاهی با ظرفیت 99kg دقت 2g مدل KIA66

  ترازوی صنعتی فروشگاهی با ظرفیت 99kg دقت 2g مدل KIA66‎

  قیمت: ‎1,099,000 تومان
  کیا الکترونیک ارس
 • ترازوی صنعتی فروشگاهی با ظرفیت 30kg دقت 1g مدل KIA66

  ترازوی صنعتی فروشگاهی با ظرفیت 30kg دقت 1g مدل KIA66‎

  قیمت: ‎1,099,000 تومان
  کیا الکترونیک ارس
 • ترازوی صنعتی فروشگاهی با ظرفیت 60kg و دقت 2g مدل KIA99

  ترازوی صنعتی فروشگاهی با ظرفیت 60kg و دقت 2g مدل KIA99‎

  قیمت: ‎1,520,000 تومان
  کیا الکترونیک ارس
 • ترازوی صنعتی فروشگاهی با ظرفیت 30kg دقت 1g مدل KIA99

  ترازوی صنعتی فروشگاهی با ظرفیت 30kg دقت 1g مدل KIA99‎

  قیمت: ‎1,520,000 تومان
  کیا الکترونیک ارس
 • ترازوی صنعتی فروشگاهی با ظرفیت 30kg دقت 1g مدل KW_30

  ترازوی صنعتی فروشگاهی با ظرفیت 30kg دقت 1g مدل KW_30‎

  قیمت: ‎1,199,000 تومان
  کیا الکترونیک ارس

21 نتیجه

جدولی  لیست 

لطفاً صبر کنید... بارگزاری محصولات ...