همه دسته بندی ها
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

seller.tashil.com محیط کاری فروشنده ها

قوانین و مقررات

توافق نامه فروش در بازار اینترنتی تسهیل
مواضع بازار تسهیل در برخورد با فروشنده هایی که تلاش برای کتمان فروش می کنند چیست؟

فروشنده موافقت می کند از هر نوع تلاشی برای کتمان فروش انجام گرفته از طریق بازار اینترنتی تسهیل پرهیز کند، در صورت هر نوع تلاش فروشنده مبنی بر کتمان معامله به منظور عدم پرداخت سهم بازار تسهیل، پس از محرز شدن تقصیر، بازار تسهیل مجاز به مسدود کردن اکانت فروشنده در وب سایت یا اقدامات سخت گیرانه دیگر بر طبق سیاست های کاری خود در مسیر احقاق حقوق خود می باشد.

قوانین مرتبط با اختلافات در معاملات
قوانین تسهیل در زمان اعلام ناتوانی فروشنده در تامین سفارش ثبت شده توسط مشتری چگونه می باشد؟

2 امتیاز از امتیازات فروشنده به هنگام ثبت ناتوانی در تامین سفارش ثبت شده توسط مشتری کسر می گردد و بعدا اقدامات سخت گیرانه ای نسبت به این فروشنده اجرا خواهد شد.