همه دسته بندی ها
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

seller.tashil.com محیط کاری فروشنده ها

توافق نامه فروش در بازار اینترنتی تسهیل

مواضع بازار تسهیل در برخورد با فروشنده هایی که تلاش برای کتمان فروش می کنند چیست؟

فروشنده موافقت می کند از هر نوع تلاشی برای کتمان فروش انجام گرفته از طریق بازار اینترنتی تسهیل پرهیز کند، در صورت هر نوع تلاش فروشنده مبنی بر کتمان معامله به منظور عدم پرداخت سهم بازار تسهیل، پس از محرز شدن تقصیر، بازار تسهیل مجاز به مسدود کردن اکانت فروشنده در وب سایت یا اقدامات سخت گیرانه دیگر بر طبق سیاست های کاری خود در مسیر احقاق حقوق خود می باشد.