همه دسته بندی ها
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

seller.tashil.com محیط کاری فروشنده ها

قوانین مرتبط با اختلافات در معاملات

قوانین تسهیل در زمان اعلام ناتوانی فروشنده در تامین سفارش ثبت شده توسط مشتری چگونه می باشد؟

2 امتیاز از امتیازات فروشنده به هنگام ثبت ناتوانی در تامین سفارش ثبت شده توسط مشتری کسر می گردد و بعدا اقدامات سخت گیرانه ای نسبت به این فروشنده اجرا خواهد شد.