همه دسته بندی ها
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

seller.tashil.com محیط کاری فروشنده ها

بازاریابی با فکس

برای ارسال پیامک گروهی، پیام صوتی و فکس گروهی، به منظور تبلیغ و افزایش بازدیدکنندگان فروشگاه، چه ابزاری پیشنهاد می کنید؟

سامانه پیامک تسهیل گستر یکی از حرفه ای ترین سامانه هایی است که به اغلب نیازهای شما در این خصوص پاسخ خواهد داد. در آدرس اینترنتی sms.tashilgostar.com  ثبت نام کرده و بلافاصله پنل خود را تحویل بگیرید و با استفاده از دستورالعمل های موجود در سامانه، از ابزارهای متعدد ارتباطی موجود در سامانه برای ارتباط با بازار هدف بهره بگیرید.