همه دسته بندی ها
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

seller.tashil.com محیط کاری فروشنده ها

نظرات شما

علیرضا غضتفری دوشنبه 3 اسفند 1394 در ساعت 12:12 پاسخ
ممنونیم که همراهی می کنید و ممنونیم که حمایت می کنید.
به نام خداوند علم و قلم
اولین مطلب از دفتر نظرات را اختصاص می دهم به ادای احترام به همه انسان های بزرگی که سال ها همراه ما بودند، مشتریان ارزشمندی که بهترین آموزگاران و بزرگترین و مقدس ترین حامیان ما بودند، کارکنانی که همچون عضو خانواده ام با آنها زندگی کرده ام و به وجود تک تکشان احساس غرور و افتخار می کنم و هر آنچه می بینید را محصولی از علم، همت و مهارت آنها می دانم و باز ادای احترام می کنم به همه دوستان که به ما دلگرمی دادند، تشویقمان کردند و همواره ما را مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار دادند.
بازار اینترنتی با نگاه صرف اقتصادی به وجود نیامده است، اداره کنندگان آن سختی های زیادی را به جان می خرند تا مردم و کسب و کارها از مزیت های بیشمار تجارت الکترونیکی به معنی واقعی کلمه بهره مند شوند.
همراهی شما را بزرگترین سرمایه خود می دانیم و دست یاری به سوی شما دراز می کنیم.
با احترام
علیرضا غضنفری
مدیر عامل تسهیل گستر